knihy

kniha Krajem soutoku Vltavy se Sázavou

Krajem soutoku Vltavy se Sázavou

text a celková koncepce: Vojtěch Pavelčík 
fotografie: Josef Dvořák 
vydavatel: Mladá fronta 
rok vydání: 2009 
ISBN: 978-80-204-2106-7

Obrazová publikace zachycující na historických fotografiích, krajinu a život v širokém okolí soutoku Vltavy se Sázavou. Veškeré fotografie byly pořízeny v 1. polovině 20. století a jejich autorem je davelský fotograf Josef Dvořák. Na téměř 300 stranách naleznete přes 260 dobových černobílých fotografií s krátkými popisy. Knihu doplňuje stručná biografie fotografa Josefa Dvořáka a pojednání o historii fotografie a pohlednice v českých zemích do roku 1945.

Knížku si u mne můžete koupit

doporučená prodejní cena: 350,- kč

kniha MORÁŇ – zaniklá ves při Vltavě

MORÁŇ – zaniklá ves při Vltavě

text a celková koncepce: Vojtěch Pavelčík 
fotografie: Vojtěch Pavelčík a archiv autora a dalších pamětníků a institucí 
grafická úprava: Vojtěch Pavelčík a Jiří Sušanka 
vydavatel: Vojtěch Pavelčík 
rok vydání: 2011 
ISBN: 978-80-904857-0-9

Kniha představuje zaniklou osadu Moráň (okres Příbram). Od roku 1954, kdy osada nenávratně zmizela pod hladinou Vltavy, vymizel postupně název Moráň jak z map tak i z povědomí lidí. Jde o obrazový dokument, po jehož prostudování by si měl čtenář udělat konkrétní představu o tom, jak to na Moráni vypadalo. V knize je použito kolem osmdesáti unikátních, a mnohdy doposud nikde nepublikovaných fotografií. Fotografie jsou opatřeny krátkými popisky a celou obrazovou část doplňuje text o historii osady, zpracovaný na základě dnes dostupné regionální literatury, archivních dokumentů i vzpomínek rodáků a pamětníků. Kniha je doplněna několika přehlednými a unikátními plány nejvýznamnějších budov osady.

Knížku si u mne můžete koupit

doporučená prodejní cena: 295,- kč

kniha MORÁŇ – zaniklá ves při Vltavě / dodatek

MORÁŇ – zaniklá ves při Vltavě / dodatek

text a celková koncepce: Vojtěch Pavelčík 
fotografie: Vojtěch Pavelčík a archiv autora / archiv Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. 
grafická úprava: Vojtěch Pavelčík 
vydavatel: Vojtěch Pavelčík 
rok vydání: 2014 
ISBN: 978-80-904857-2-3

Limitovaný, ručně číslovaný náklad 400 ks. Samostatně NEPRODEJNÉ! Dodatek k publikaci MORÁŇ – zaniklá ves při Vltavě / ISBN 978-80-904857-0-9

Kniha po grafické i obsahové stránce navazuje na již vydanou publikaci Moráň – zaniklá ves při Vltavě (ISBN 978-80-904857-0-9). Knihu doplňuje o nově získané materiály a zpřesňuje některé skutečnosti v původní knize uvedené. Hlavní část této publikace tvoří unikátní a doposud nepublikovaný soubor šestnácti fotografií z Moráně z léta 1953. Právě z tohoto období snímky v původní knize zcela chyběly. Nedílnou součástí publikace je i popis a fotodokumentace akce, při které byl v letech 2012-13 v zatopené osadě Moráni nalezen, a posléze ze dna i vyzvednut barokní podstavec sochy sv. Jana Nepomuckého, která v osadě původně stávala.

kniha Sv. Jan Nepomucký, sochy při Vltavě

Sv. Jan Nepomucký, sochy při Vltavě

text a celková koncepce: Vojtěch Pavelčík 
fotografie: Vojtěch Pavelčík 
grafická úprava: Vojtěch Pavelčík 
vydavatel: pro Povodí Vlatvy, státní podniky vydal Vojtěch Pavelčík 
rok vydání: 2012 
ISBN: 978-80-904857-1-6

NEPRODEJNÁ publikace!

Publikace byla realizovaná jako zakázka pro Povodí Vltavy, státní podnik a vydána byla v souvislosti s konáním akce Socha pod vodou. Kniha představuje sedm soch sv. Jana Nepomuckého, které se nalézaly a nalézají kolem toku střední Vltavy. Celou publikaci uvozuje stručná historie o životě a kultu tohoto nejpopulárnějšího českého světce. Ke každé soše je doplněn krátký popis a historie sochy. Nedílnou součástí knihy jsou současné fotografie soch i lokalit a je zde možno najít i řadu historických snímků z nichž některé jsou zde publikovány vůbec poprvé.

kniha Slapy & Santini, barokní kostel Sv. Petra a Pavla, 1716-2016

Slapy & Santini, barokní kostel Sv. Petra a Pavla, 1716-2016

text: Kateřina Adamcová, Petr Macek, Martin Mádl, Michal Továrek 
fotografie: Vojtěch Pavelčík, Martin Mádl, Ondřej Franěk 
grafická úprava a sazba: Jiří Sušanka 
vydavatel: pro obec Slapy vydalo nakladatelství Jiří Sušanka – Pompei 
rok vydání: 2016 
ISBN: 978-80-905580-1-4

Výpravná publikace vydaná k 300. výročí vysvěcení barokního kostela sv. Petra a Pavla ve Slapech nad Vltavou. Unikátní obrazová publikace mapuje historii jedinečné stavby, jejíž vzhled zásadně formoval přední barokní architekt evropského významu – Jan Blažej Santini-Aichel (1677-1723). V knize čtenář nalezne pojednání o unikátní kostelní věži s typickými Santiniho prvky, uměleckohistorický popis a analýzu vnitřního vybavení kostela a srovnávací dokumentaci nedávno objevených vzácných fresek v umrlčí kapli. Kniha vznikla pod vedením Ing. Petra Macka, PhD. (Karlova universita, Ústav pro dějiny umění). Kromě odborných textů v knize naleznete i bohatý obrazový materiál a to včetně doposud nikde nepublikovaných historických snímků.